Operat przeciwpożarowy – co musi zawierać?

Operaty pożarowe to specjalne dokumenty, które są bardzo ważne w każdej firmie. Jeśli są one dobrze opracowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami, można mieć pewność, że uzyska się pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej. Ważne zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy to specjalny dokument, który jest koniecznym załącznikiem do wniosku dotyczącego zezwolenia na zbieranie odpadów i ich przetworzenie. Operat powinien wystarczająco szczegółowo określać jakie są warunki dotyczące instalacji przeciwpożarowej w obiekcie lub w innych miejscach, w których gromadzone są odpady.

Co przepisy prawa mówią na temat operatów przeciwpożarowych?

Przepisy prawa dostarczają kompletu informacji dotyczących operatów przeciwpożarowych. Zgodnie z zapisami jeżeli organem, który wydaje zezwolenie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa to operat może być przygotowany tylko przez rzeczoznawcę, który zajmuje się sprawami związanymi z szeroko rozumianymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Natomiast jeśli organem tym jest starosta, to operaty może przygotować inżynier zajmujący się pożarnictwem, a także osoba mająca wyższe wykształcenie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Co warto wiedzieć o operatach przeciwpożarowych?

Dokumenty takie jak operaty przeciwpożarowe zawierają szereg istotnych informacji, a przede wszystkim szczegółowe warunki dotyczące ochrony przed pożarami, a także różne uzgodnienia pochodzące od Komendanta Straży Pożarnej.

Chcąc uzyskać operat, warto podjąć współpracę z askarprotect.pl. Do opracowania prawidłowych dokumentów potrzebne są szczegółowe informacje dotyczące danego obiektu. Następnie ważne jest też przeprowadzenie wizji lokalnej, aby na żywo zapoznać się z tym jakie warunki panują w tym miejscu i jakie systemy i rozwiązania przeciwpożarowe zastosowano.

Kiedy przedstawiciele firmy zbiorą wymagane informacji można przejść do sformułowania operatu przeciwpożarowego, który w dalszym etapie zostanie przedstawiony Komendantowi Straży Pożarnej, który ma 14 dni na wydanie zgody na przetwarzanie lub zbieranie odpadów w danym miejscu.

Jakie informacje zawiera operat przeciwpożarowy?

Dobrze przygotowany operat przeciwpożarowy musi zawierać szereg informacji takich jak:

 1. powierzchnia danego budynku oraz jego wysokość i ilość kondygnacji,
 2. odległość od innych budynków,
 3. szczegółowe parametry substancji o charakterze palnym,
 4. obowiązujące kategorie zagrożenia ogniowego,
 5. podział danego obiektu na poszczególne strefy pożarowe,
 6. klasa określająca odporność pożarową danego budynku,
 7. zasady związane z ewakuacją,
 8. urządzenia PPOŻ w budynku,
 9. scenariusz dotyczący działania w przypadku pożaru,
 10. opis dróg pożarowych,
 11. źródła zaopatrzenia w wodę, potrzebną do gaszenia budynku.

Pozostałe wymogi przeciwpożarowe

W poszczególnych obiektach budowlanych, a także w miejscach, w których przechowuje się odpady, trzeba zastosować określony Instrukcje dotyczące Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo bardzo ważne jest przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących postępowania na wypadek wystąpienia jakiegoś pożaru. Zaleca się, aby takie ćwiczenia wykonać nie rzadziej niż raz w roku, jeżeli powierzchnia strefy z odpadami jest większa nić 1000 m2 lub objętość odpadów w stanie ciekłym jest większe niż 10 m3. Regularne ćwiczenia są także ważne, jeśli występuje jakiekolwiek zagrożenie dotyczące wybuchu w konkretnej strefie lub pomieszczeniu.

Przygotowanie operatu przeciwpożarowego – najważniejsze informacje

Firma zajmująca się przygotowaniem operatów przeciwpożarowych opiera się o warunki, o których mowa w Ustawie w art. 42. 4b. Zawarte są tam wszelkie najważniejsze informacje.

Kiedy komendant Państwowej Straży Pożarnej uzgadnia warunki dotyczące przebiegu ochrony przeciwpożarowej, musi wyrazić zgodę na zastosowanie tych warunków lub wyrazić zgodę na zastosowanie, jeżeli zostaną spełnione określone warunki narzucone od górnie. Może też nie wyrazić zgody.

Operat przeciwpożarowy to dokument, który dokładnie jest opisany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku. W razie wątpliwości można tam znaleźć najważniejsze informacje.

Firma Akar Protect oferuje kompleksowe usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Korzystając z ich usług można być spokojnym o warunki w danym miejscu, a także o prawidłowość wszelkich wykorzystywanych dokumentów.